ฉันจะขอรับเงินคืนได้อย่างไร

PUBG จะทำการคืนเงินสำหรับการซื้อ L-Coin ที่ร้องขอภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อและไม่ได้ใช้ตามคำขอผ่านทางฝ่ายสนับสนุนของ PUBG LITE

คำแนะนำ

1. คลิก "ส่งตั๋ว" ผ่านฝ่ายสนับสนุน PUBG LITE

2. เลือกการซื้อ / การคืนเงินสำหรับหมวดการเบิกจ่าย

TH.PNG

3. กรุณากรอกรหัสธุรกรรม วันที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระพร้อมกับข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการกรอก
Payment.PNG
4. โปรดทราบว่า เราจะไม่สามารถคืนเงินก็ต่อเมื่อ:
- หาก L-COIN ที่ซื้อบางส่วนถูกนำไปใช้เเล้ว เราไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้
- คำขอคืนเงินถูกส่งไปหลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ L-COIN หรือนับจากวันที่ซื้อ L-COIN จะสามารถใช้งานได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
53 จาก 102 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions? ส่งคำร้อง